ANVERS BAŞKONSOLOSLUĞU SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

Anvers Başkonsolosluğu kendi bünyesinde istihdam etmek üzere Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alımı yapacak.


Anvers Başkonsolosluğu kendi bünyesinde istihdam etmek üzere Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alımı yapacak.

T.C. ANVERS BAŞKONSOLOSLUĞU

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Aııvers Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak.

3.En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4.Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5.Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6.Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7.Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8.Çok iyi derecede Flamanca ve Türkçe bilmek,

9.Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1.Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2.Özgeçmiş (CV),

3.Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4.Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5.Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “‘denklik belgesi”.)

6.Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7.Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III)SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a)Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 10 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Flamanca’ya çeviri (1 saat)

Flamanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 Saat)

b)Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 19 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 15.00’de

Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konulan : Genel Kültür. Türkiye ve Dünya Coğrafyası. Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları; (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV)BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 22 Eylül 2015 günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz Sorbenlaan 16, 2610 Wilrijk, Antvverpen adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-13.00. 14.30-17.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

V)SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C Anvers Başkonkonsolosluğu, Sorbenlaan 16, 2610 Wilrijk Antvverpen

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Anvers Başkonkonsolosluğu, Sorbenlaan 16, 2610 Wilrijk Antvverpen

Tel :++32 3 820 7111 Fax : ++32 3 830 0563 E-mail:consulate. antwerp@mfa.gov.tr

Kaynak : http://ilan.memurlar.net/ilan/33301/

Comments 0

ANVERS BAŞKONSOLOSLUĞU SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

log in

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Captcha!
Back to
log in