-

Yasa

 • Belçika

  Flaman Sosyalist Partisi Çocuğa Karşı Her Türlü Şiddeti Yasaklamak İstiyor

  Fiziksel gücün kullanıldığı ve bir dereceye kadar ağrı veya acıya neden olması amaçlanan her türlü cezayı içeren bu tür şiddet, Belçika dahil üç ülke dışında tüm Avrupa Birliği üye devletlerinde yasaklanmıştır. Federal Parlemento üyesi Karin Jiroflée, De Morgen’a konuşarak “Bu durum Medeni kanunumuzda açıkça belirtilmemiştir. Sonuç olarak, bazı…

  Devamını Oku »
 • Türkiye

  Avrupa Birliğidullah Gül Kaç Yasayı Veto Etti?

  Cum­hur­baş­ka­nı Avrupa Birliği­dul­lah Gül ka­mu­oyun­da “san­sü­r” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan in­ter­ne­te iliş­kin ya­sa­yı, Ma­ca­ris­tan zi­ya­re­ti dö­nü­şü jet hı­zıy­la Onay­la­dı. Gül, ya­sa­nın iki mad­de­si­nin ye­ni bir ka­nun­la de­ğiş­ti­ril­me­si şar­tı koy­du. Köş­k’­ten çı­kan Onay tar­tış­ma­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Gül, 2007 yı­lın­dan bu ya­na bü­tün ya­sa­la­rı Onay­la­dı. 2011’den bu yAna veto yok Köş­k’­e…

  Devamını Oku »
 • Türkiye

  Aziz Yıldırım İçin Yasa mı Çıkarılacak?

  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Şike davasının da Tekrar yargılama kapsamına alınacağı yönünde Fenerbahçelilere verdiği sözün tutulabilmesi amacıyla en etkili seçenek, yeni yasal düzenleme Binalması ve kapsama Şike davasının da açık biçimde dahil edilmesi gerekiyor. Aksi halde, eldeki mevzuat ve yargı pratikleriyle mevcut cezalardan kurtulmanın çok zor olacağı ifade…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu