-
Türkiye

Abdullah Gül’ün Önündeki 3 Seçenek?

TBMM, internette Binalan yeni düzenlemeleri de içeren Torba Yasa’yı dün Onay amacıyla resmen Cumhurbaşkanı Abdulla Gül’e gönderdi. Gül, yasayı ya onaylayacak ya geri gönderecek. Gül, geri gönderdiği takdirde yasanın değişiklik Binalmadan aynen Köşk’e sunulması halinde Cumhurbaşkanı’nın Anayasa Mahkemesi’ne başvurma hakkı bulunuyor.

Torba yasanın Cumhurbaşkanı’na gönderildiği tarih, Onay süreci açısından önemli…

Çünkü Anayasa İkaznca, Cumhurbaşkanı’nın yasa hakkında karar vermesi amacıyla 15 günlük süresi bulunuyor. TBMM’den uğrayan yasa Cumhurbaşkanı Gül’e 10 Şubat’ta sevk edildi. Buna göre, Gül’ün yasanın akıbeti konusunda karar vermesi amacıyla son tarih 25 Şubat.

SEÇENEKLER NEDİR?

Anayasa’nın 104. maddesi İkaznca, Cumhurbaşkanı Gül’ün yasa konusunda atacağı adımlar belli.

Gül’ün 15 gün şu seçenekler içinden birini yerine getirmek durumunda:

* CUMHURBAŞKANI YASAYI ONAYLAYABİLİR- Cumhurbaşkanı Gül, Anayasa’nın kendisine inceleme amacıyla verdiği 15 günlük süre arasında herhangi bir gün, yasaya Onay verebilir. Bu taktirde, yasa resmen yayınlanmak üzere Çankaya Köşkü tarafından Başbakanlığa gönderilir. Başbakanlığa ulaştığı andan itibaren, en geç bir sonraki günkü Resmi Gazete’de yayınlanarak, resmen yürürlüğe girer. Bu süre, yasanın Resmi Gazete’nin “mükerrer sayısında” yayınlanması halinde daha da kısalır.

* CUMHURBAŞKANI YASAYI YENİDEN GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE TBMM’YE İADE EDEBİLİR-Anayasa gereği, Cumhurbaşkanı Gül’ün yasayı TBMM’ye iade etme yetkisi de bulunuyor. Bu taktirde, yasanın Tekrar TBMM Genel Kurulu’ndan görüşülmesinin yolu açılır.

Ancak bu aşamada da iki olasılık var;

* TBMM İADE EDİLMİŞ YASAYI AYNEN GEÇİRİRSE- TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Gül’ün onayladığı yasayı, hiçbir değişiklik yapmadan aynen Genel Kurul’dan bir kez daha geçirir. Bu taktirde, Anayasa İkaznca Cumhurbaşkanı’nın yasayı bir kez daha TBMM’ye gönderme yetkisi bulunmuyor. Tek seçeneği onaylayarak, Başbakanlığa göndermek.

* TBMM, İADE EDİLMİŞ YASAYI DEĞİŞİKLİK YAPARAK GEÇİRİRSE- Cumhurbaşkanı’nın Meclis’e geri gönderdiği yasa metninin, Genel Kurul’da Tekrar ele alınması sırasında, en Küçük bir değişiklik bile Binalsa, bu Cumhurbaşkanı’na yasayı Tekrar iade etme yetkisi verir. Yasada küçücük bir değişiklik bile olsa, Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı yasayı Tekrar geri gönderebilir.

* CUMHURBAŞKANI İADE EDİLİP, Tekrar GEÇİRİLEN YASAYI ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜREBİLİR- Cumhurbaşkanı, önüne ikinci kez gelen yasayı onaylamak zorunda. Ancak onayladıktan sonra, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürme yetkisini kullanabilir. Bu taktirde, Cumhurbaşkanı’nın ilgili yasa konusunda en geç 60 gün arasında Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunma hakkı bulunuyor.

İŞTE İLGİLİ MADDE:

Cumhurbaşkanı’nın yasa ya da anayasa değişikliklerini onaylamasına ilişkin yetkilerini TC Anayasası’nın 104. maddesi düzenliyor. İşte o madde;

Anayasa’nın 104. Maddesi :

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu Gayelarla Anayasanın ilgili Maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

A) Yasama İle İlgili Olanlar :
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
Kanunları yayımlamak, Kanunları Tekrar görüşülmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisine geri göndermek, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme Alanına İlişkin Olanlar :

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek, Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak, Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanını atamak,
Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, Kararnameleri imzalamak, Devamlı hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak.”

Hürriyet

Editör

Aktif Haber Belçika (www.aktif.be) Aktif Media öncülüğünde 2012 yılında, Türkçe ve Türk Kültürüne katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de kurulmuştur. Tecrübe yıllarının ardından bugün yayın kuruluşumuz, Belçika'nın yanı sıra Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımıza her ay yayınlarını ulaştırarak, gündemi takip ediyor.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu