-
Türkiye

Artık Çeteler Değil Vatandaş Dinlenecek

Yeni yargı paketini değerlendiren bir ağır ceza hakimi, gözden kaçan bir duruma dikkat çekiyor: diğersının üzerine kayıtlı telefon amacıyla dinleme siyahrı verilemeyecek. Patates telefon olarak tabir edilen bu durum, çeteler amacıyla bir fırsat.

Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) değişiklik yapan yeni yargı paketi, Meclis’ten geçti. Peki yargı paketindeki CMK 135’te Yapılan değişiklikler ne getiriyor? Radikal’in hAvrupa Birliğierine göre, bir ağır ceza hakimi, değişiklikleri değerlendirdi:

*Katalog suçlara müdahale edilAmaç ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ kaldırılarak iletişimin dinlenmesi katalog suçlardan çıkarılmıştır. Mevcut taktirde ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ aşağıdaki suçlar amacıyla mümkün iken, yeni düzenlemede ‘örgüt kurma’ kapsamında işlenen suçlar amacıyla dinleme siyahrı verilemeyecektir. Bu durum suç ve suçlunun takibinde ciddi zaafiyete ne amacıyla olacaktır.

*Hırsızlık (organize Yapılan ev- iş yeri hırsızlıkları, kuyumcu soygunları), dbulunandırıcılık gibi suçlar amacıyla artık dinleme siyahrı alınmayacaktır. Bu örgütlerin tespit, örgütlerin çökertilmesi, yargıönüne çıkarılması imkansız hale gelecek, suçlular cesaretlendirilecek, ‘suç işle, yhatırAna kar kalsın’ mantığı hakim olacak.

*Tedbirin uygulandığı sürede kısıtlama öngörülmektedir. Yashatıran önceki halinde normal dinleme süresi 3 ay olup, bu süre 3 ay daha uzatılAvrupa Birliğiilmekte idi. Ayrıca dinleme örgütlü suçlar kapsamında Yapılmakta ise birer aylık süreler ile müteaddit defalar uzatılAvrupa Birliğiilmekteydi. Ancak Yapılmak istenen yeni düzenleme ile dinleme süreleri iki aya indirilmekte ve bir kez bir ay süre amacıyla uzatılAvrupa Birliğiilecektir. Dinleme işlemi örgütlü suçlar kapsamında bulunması halinde her seferinde bir ayı geçmeyecek halde en çok üç ay daha dinleme yapAvrupa Birliğiilecektir. Özetle suç örgütlü değilse en çok 3 ay, örgütlü ise de en çok 6 ay dinlenebilecektir.

*Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, sarkıntılı, tecavüz, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya Uyarıcı madde imali, ticareti ve satılması, kullhatıralması, Düzmece para basılması, piyasaya sürülmesi suçları, fuhuş, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı, siyah para aklama, silahlı örgüt veya bu örgütlere silah sağlama gibi suçlar örgütsüz ise en çok 3 ay dinleme YapılAvrupa Birliğiilecektir. Suç işleyen örgüt mensuplarının çok profesyonel oldukları ve teknolojiyi iyi takip ettikleri ve yashatıran boşluklarını çok iyi bildikleri dikkate alındığında bu suçlarla mücadele etmek kısa süreli dinlemelerle oldukça zorlaşacak ve alınmış bulunan dinleme siyahrlarıyla faillerin tespiti ve yakalanması ve yargının huzuruna çıkarılması mümkün olmayacaktır.

*Koruma tedbiri verecek adli merci değişikliği öngörülmektedir. Mevcutta dinleme siyahrları ağır ceza, Barış ceza, asliye ceza, TMK 10 ile yetkili hakimliklerce tek hakim tarafından verilebiliyor iken yeni değişiklikle; dinleme siyahrı sadece ağır ceza mahkemeleri tarafından verilebilecek, dinleme siyahrları ağır cezalardaki 3 hakimin oybirliği ile verilebilecek, uzatma siyahrları da aynı halde ağır ceza da ki 3 hakimin Gene oybirliği ile YapılAvrupa Birliğiilecek, tek hakim tarafından siyahr verilemeyecek. Ani gelişen bir cinayet hadiseı, tecavüz, uyuşturucu madde satılması ve imali gibi, insan ticareti, organ mafyası gibi hadiseların meydAna gelmesi durumunda suçluları takip amacıyla Hızlıca mahkemelerden tek hakim tarafından verilen siyahr ile dinleme siyahrı alınıp suçluların yakalanması sağlhatırayor iken, yeni düzenlemeyle 3 hakimi bir araya gelmesi, telefonun suçluya ait olduğunun ispat eden belgelerin hazır hale getirilmesi, kuvvetli şüpheye dair somut Delillerin ortaya konulması gibi şartların hazırlanması sonrası, ayrıca ağır ceza mahkemesinde görevli 3 hakimin de ikna olması halinde ancak dinleme siyahrı verilebilecektir. Yeni düzenlemeyle bu tür hallerde dinleme siyahrı almak neredeyse imkansız hale gelmiş ve şimdiye kadar dinleme siyahrları ile yakalAnan ve yargıya teslim edilen suçların tespiti mümkün olamayacak ve suç yaygınlaşacaktır.

*kuvvetli şüphe sebebi ağırlaştırılmakta. Mevcut halinde dinleme siyahrı verilebilmesi amacıyla kuvvetli şüphenin varlığı yeterli iken; yeni düzenleme de kuvvetli şüphenin varlığı tek başına yeterli olmayıp bunun somut Deliller ile ispatlanması şartı getirilmektedir. Bu halde dinleme siyahrı alınAvrupa Birliğiilmesi zorlaştırılmaktadır.

*Tedbirin uygulandığı telefon amacıyla sahiplik öngörülmektedir. Yashatıran mevcut halinde dinleme işlemine konu telefonun şüpheli veya shatırağa ait olması şartı bulunmamakta, sadece şüpheli veya shatırak tarafından kullhatıralıyor olması yeterli idi. Yeni düzenleme ile telefonun kime ait olduğuna dair sahipliği ispatlayıcı belgelerin varlığının ağır ceza daki 3 hakime ispatlanması şartı getirilmektedir. Suç işleyeler, örgüt mensupları, suç işleme eğilimde bulunanlar mevcut halde bile kendi üzerlerine telefon almamakta ve diğerların üzerlerine aldıkları telefonlar ile suç işlemekteler. diğerlarına adına kayıtlı olsa dahi suçlular tarafından kullhatıraldığı siyahrda belirtilen telefon numaraları amacıyla dinleme Yapılıp suçlular yakalAnarak yargıya teslim edilmektedir. Halbuki Yapılan yeni düzenlemede kendi üzerine olmayan telefonu kullAnan suçluları takip amacıyla dinleme siyahrı almak mümkün olmayacaktır. Dhadiseısıyla diğerlarının üzerine kayıtlı telefonu kullAnan suçlular amacıyla dinleme Yapılamayacağından suçluların çok kısa sürede yakalanması ve yargının huzuruna çıkarılması mümkün olmayacaktır.

*Netice olarak düzenlemelerle Yapılan değişiklikler doğrudan vatandaşın yaşantısına, toplumsal huzura doğrudan Faydası bulunan ‘adli dinlemelerin’ kısıtlanması sağlhatırayor. Ancak önleyici ve istihbarat kurumları tarafından Yapılan dinlemelere ise hiçbir Hudutlama getirilmemekte, hatta yasayla önleyici dinlemelerin kapsamı olAvrupa Birliğiildiğince genişletilmekte ve neredeyse herkesin her konuşmasının dinlenmesine yasal altYapı hazırlanmaktadır. Yasa değişikliğin gAmaççesi olarak ifade edilen özel hayatın Gizliliğinin korunması ve hAvrupa Birliğierleşmenin Gizliliğinin sağlanması tam tersine çevrilmektedir. Bu değişiklik ile artık özel hayata müdahale eskisi kadar korunamayacaktır. Çünkü özel hayatın korunması adli dinlemelerden önce önleyici dinlemelerde gAmaçlidir. Bu düzenleme ile adli dinlemeler kısıtlhatırayor iken bir anlamda önleyici dinlemeler daha da khadiselaştırılmaktadır. Böylece adli ve önleyici dinleme arasındaki makas açılmaktadır.

Patates hat nedir?

diğerlarının kimlik bilgileri kullhatıralarak açılan hatlar amacıyla halk arasında ve suç dünyasında ‘açık hat’ veya ‘patates hat’ ifadesi kullhatıralıyor. Bu hatlar bazı telefon bayilerinde art niyetli telefon hattı satıcıları tarafından diğerlarına ait kimlik bilgileriyle kullhatırama açılıyor ve satışa sunuluyor. BTK’nın açık hatlarla ilgili önlemleri arttırması üzerine de bu hatları bulmakta zorlAnan çeteler, diğersı adına hat çıkarmaya başlamıştı. Bu yöntemi en çok uyuşturucu çeteleri kullhatırayor. Uyuşturucu ve diğer suç örgütü üyeleri, kendilerine ait olmayan bu ‘patates hatlar’ ile suç unsuru içerebilecek görüşmeleri gerçekleştiriyordu. Yapılan düzenlemeyle diğersı adına kullhatıralan hatların suç örgütleri tarafından kullhatıramının yaygınlaşacağı öngörülüyor. ‘Patates hat’ olarak nitelendirilen açık hatlar yetersiz Denetim yüzünden satışları sürüyor.

Radikal

Editör

Aktif Haber Belçika (www.aktif.be) Aktif Media öncülüğünde 2012 yılında, Türkçe ve Türk Kültürüne katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de kurulmuştur. Tecrübe yıllarının ardından bugün yayın kuruluşumuz, Belçika'nın yanı sıra Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımıza her ay yayınlarını ulaştırarak, gündemi takip ediyor.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu