fbpx
BelçikaBrükselManşet

BELÇİKA’DA EĞİTİM KOŞULLARI VE ÖNEMLİ BİLGİLER

Belçika’da, çocuklar 6 yaşından 18 yaşına kadar okula gitmek zorundadırlar. Çocuklar iki buçuk yaşından itibaren okula gidebilirler.

Anne ve babalar, çocuklarının düzenli olarak okula gitmelerini sağlamak zorundadırlar.

 • Pasaportsuz ve oturum izni olmayan ebeveynlerin çocukları için de okul zorunludur. Çocuklar, okula kayıt yaptırmalı ve okula düzenli olarak gitmelidirler.

Okulların birçoğu karmadır: kızlar ve erkekler aynı okullara gider ve dersleri beraber takip ederler.

BELÇİKA’DA OKUL YAPISI NASILDIR?

3 yaşındaki oğlum okula gitmek zorunda mıdır?

7 yaşındaki kızım okula gitmek zorunda mı ? Oğlum 16 yaşında. Okula gitmek zorunda mı?

Evet. 6 yaşından 18 yaşına kadar okul zorunludur.

Altı yaş, ilkokulun başlangıcıdır. İlkokul 6 yıllıktır ve altı yılın sonunda ortaöğrenime geçebilmek için bir diploma verilir.

İlkokul sonunda, 12 yaşına doğru, öğrenciler ortaöğrenime başlar. Üçüncü̈ yıl itibariyle, birçok alana yönelme mümkündür :

 • Geçiş bölümlerinde, yükseköğretime devam etmek için okumak;
 • Mesleki bölümlerde, bir meslek öğrenmek;
 • Okul ile şirket arasında yer alan, daha çok pratik bir eğitim takip etmek.
 • Dikkat, ortaöğrenimde alan seçerken: çocuğunuzun ileride severek yapacağı bir meslek seçmesi çok önemlidir. Çocuğunuzun seçtiği alanın, istediği mesleğe uygun olup olmadığını kontrol edin.

Öğretmenlere, idareye ya da PMS merkezine [?] fikir sormaktan kaçınmayın. Sizlere ortaöğrenimde alan seçiminize yardımcı olabilirler.

Ortaöğrenimin sonunda başarılı olması durumunda, çocuğunuz bir diploma sahibi olur.

 • Eğer dili konuşmak ya da anlamakta zorluklarınız varsa, bir mütercimle ya da çeviri yapabilecek biriyle gidiniz. Aynı zamanda mütercim ve tercümanlıkta uzman bir servise başvuru yapılmasını da isteyebilirsiniz. Bunun için okulla iletişime giriniz.

Pasaportlu, oturum izini olan ya da olmayan yabancı çocuklar da Belçikalı çocuklar gibi, bütün çocukların okula kayıt olmaya hakkı vardır. Okul, sadece kayıt kontenjanının dolması durumunda çocuğu okula kaydetmeyi reddedebilir.

 • Oturum belgesi olmayan çocuklar da okula yazılmalıdır ve okula düzenli olarak gitmelidirler.
 • Dikkat! Ortaöğretimde, durum biraz farklıdır.

Çocuğunuzun okulundan bilgi alınız ya da çocuğunuz henüz kaydolmamışsa, çocuğunuzu kaydetmeyi düşündüğünüz okuldan, ve yahut da www.inscriptions.cfwb.be iternet sitesinden bilgi alınız.

öğretim

Belçika’da, çocuklar 6 yaşından 18 yaşına kadar okula gitmek zorundadırlar. Çocuklar iki buçuk yaşından itibaren okula gidebilirler.

Anne ve babalar, çocuklarının düzenli olarak okula gitmelerini sağlamak zorundadırlar.

 • Pasaportsuz ve oturum izni olmayan ebeveynlerin çocukları için de okul zorunludur. Çocuklar, okula kayıt yaptırmalı ve okula düzenli olarak gitmelidirler.

Okulların birçoğu karmadır: kızlar ve erkekler aynı okullara gider ve dersleri beraber takip ederler.

BELÇİKA’DA OKUL YAPISI NASILDIR ?

3 yaşındaki oğlum okula gitmek zorunda mıdır ?

7 yaşındaki kızım okula gitmek zorunda mı ? Oğlum 16 yaşında. Okula gitmek zorunda mı?

Peki kayıt nasıl oluyor?

Çocuğum için nasıl okul seçebilirim ? Önemli olan nedir ?

Okulu özgürce seçebilirsiniz.

 • Sizin ve çocuğunuzun iyi karşılanacağınızı düşündüğünüz bir okul seçmeniz önemlidir. Birçok okulu gezin. Başka ailelere, komşularınıza fikir danışın. İdareyle görüşmeyi, okulu gezmeyi, okul ziyaretiniz sırasında müsaitlerse, bir ya da iki öğretmenle görüşmeyi talep edin..

Birçok anne ve baba çocuklarının okullarını, okulun coğrafi konumuna göre seçerler. Ancak, bu geçerli tek bir ölçüt değildir.

RESMİ (DEVLET) OKUL MU YA DA BAĞIMSIZ BİR OKUL MU SEÇMELİ?

Belçika’nin frankofon bölgesinde, Wallonie- Brüksel Federasyonu, öğretim ve mali durumdan sorumlu kamu hizmeti. Okullar, ya doğrudan Federasyon tarafından ya yerel bir kamu hizmeti (Vilayet ya da COCOF [?], Şehir ya da Belediye) ya da özel bir kuruluş tarafından yönetilir. Bu « yönetim güçleri » okulun felsefi yaklaşımından, organizasyonundan ve pedagojik yöntemlerinden sorumludurlar.

Tüm devlet okulları (kamu güçleri tarafından yönetilen), herhangi bir felsefi ya da özel bir dini öğretiye öncelik vermeden, bütünlüklü ilke ve değerlere (gerçeği arama, bilimsel nesnellik, açık görüşlülük, hoşgörü, …) sahiptir. Ebeveynlerin seçimlerine göre, laik ahlaki ders ya da din dersi tercihe bağlıdır.

Birçok sayıda bağımsız okulların inanca bağlı (özellikle de katolik, yahudi, protestan ve müslüman okulları da var) bir yapısı vardır. Bazı bağımsız okullar laiktir ya da özel bir projeyle yönetilirler.

Wallonie-Brüksel Federasyonu tarafından tanınmayan (dolayısıyla finanse edilmeyen) okullar hariç, tüm Valon ve Brüksel okulları aynı seviye ve içerikte olan bilgiler ve yetenekler üzerine kurulu dersler verir.

 • Bağımsız okullarla özel okulları karıştırmayın. Özel okullar başka bir yetkili makam (Fransa’da bakalorya gibi) tarafından tanınmış ya da Belçika tarafından onaylı makamlarla eğitim verebilir ancak Fransızca ya da Hollandaca dillerinden başka bir dilde eğitim verir. Özel okullarda, ebeveynler çocuklarını kaydetmek için para ödemek zorundalar. Bu nedenle, bu okullar daha pahallıdır.

BRÜKSEL’DE, FRANSIZCA YA DA HOLLANDACA OKUL VAR MI ?

Brüksel’de, Fransızca ya da Hollandaca dillerinde öğretim yapan okullar arasında seçim hakkınız var. Ebeveyn olarak, çocuğunuz için hangisinin en iyisi olacağını iyi düşünmeniz çok önemlidir. Okul ve öğrenim dili seçildikten sonra, çocuğun öğrenimine aynı yerde devam etmesi tercih edilir.

Belediyenize bağlı olan bütün okulların listesini ve aynı zamanda ilkokulların kayıt tarihlerini isteyin.

ÇOCUKLARIMI OKULA KAYDETMEK İÇİN PARA ÖDEMELİ MİYİM?

Hayır, Wallonie-Brüksel Federasyonuna bağlı okullara kayıt parasızdır.

Fakat dikkat edin! Bazı servisler ve okul gereçleri ücretli olabilir : öğle kantini, çocuk yuvası ya da etüt, bazı kültürel ve sportif etkinlikler, fotokopi, kitaplar, gereçler,… bunlar okul giderleridir.

 • Eğer okul, kayıt için para talep ederse, itiraz etmeye hakkınız var.
 • Okul giderleri hakkında iyice bilgi alınız. Okul giderleri okuldan okula değişir. Eğer maddi durumunuz iyi değilse, çözüm bulabilmek için idareyle görüşmeyi isteyin.

Çocuğunuzun okulundan bilgi alınız.

 • Bazen, ortaöğretim öğrencileri için maddi yardımlar bulunur (öğrenim bursu).

ÇOCUĞUMUN OKULUNA YARDIMCI OLMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM ?

Çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük yardım, okuldaki çalışmalarını takip etmek : öğretmenlerle görüşmek, çocuğunuza zaman ayırmak, ödevlerini yapmasına teşvik etmek ve yardımcı olmak, okulun nasıl geçtiğini sormak, sınıf günlüğü defterini incelemek  [?]

 • Bütün okullarda veli toplantısı var. Hatta dil ve bilinmezlik size zor gelse de, toplantılara katılın. Çocuğunuzun öğretmenleriyle görüşebilirsiniz ve çocuğunuzu daha iyi tanımalarına yardımcı olabilirsiniz. Okulda geçen şeyleri daha iyi anlayabilirsiniz. Diğer anne ve babalardan da yardım isteyebilirsiniz..
 • Anne babalara fikirlerini duyurmakta ve okulda yapılanlar hakkında etki yapmakta yardımcı olan aile birliği dernekleri var. Bununla ilgili okulla görüşünüz.
 • Bazı okullar, Belçika’ya yeni gelenler için okul desteği ve Fransızcayı öğrenmeleri için ders yardımı yapar: özellikle geçiş (hazırlık) sınıflarıyla.
 • Ayrıca okul dışı, okul yardımı fırsatları da bulunmaktadır (örneğin ödev okulları gibi « écoles des devoirs »).

Daha fazla bilgi için:www.ffedd.be

ÇOCUĞUMUN OKULDA ZORLUKLARI VARSA NE YAPMALI ?

Bazı okulların, zorluk yaşayan öğrencileri için çözüm önerileri vardır.

 • Çocuğunuza yardım etmek için nelerin yapılabileceğini bulmak için öğretmenlerle görüşmeyi talep edebilirsiniz.

Eğer bu zorluklar devam ederse ya da çok önemli ise, öğretmen ve okul size yardımcı olabilecek uzman servislere yönlendirecektir: PMS merkezleri[?], ödev okulları ve benzeri başka servisler.

Eğer çocuğunuz engelliyse ya da özel öğrenme zorlukları çekiyorsa, bunun için ilkokul seviyesiden itibaren uzman öğretim veren okullar vardır.

BAŞKA BİLGİLERİ NEREDEN BULABİLİRİM ?

Çocuğunuzu okula kayıt sırasında, idare size bilgi verecektir ve sorularınızı o sırada sorabilirsiniz. Dili iyi konuşmuyorsanız, çeviri yapabilecek birinin size eşlik etmesini sağlayın.

Wallonie-Brüksel Federasyonu internet sitesinden birçok bilgiye ulaşabilirsiniz: www.enseignement.be

Ders saatleri dışında çocuğuma kim bakabilir ?

Okullar, 3 ile 12 yaşları arası çocuklar için derslerden önce ve sonra çocuk yuvası hizmeti sunar. Bu hizmet genellikle ücretlidir.

Okullar ayrıca, çocukların ödevlerini, sportif ve sosyokültürel etkinlikler yapmalarını sağlayan etütler düzenler.

Okul dışında, çocuklara ve erişkinlere yönelik birçok okuldışı etkinlikler (spor, şarkı, dans, müzik, resim, yaratıcı sanat, v.s.) bulunmaktadır.

Okuldan bilgi alınız.

 • Etkinliklerin ücretleri etkinlikten etkinliğe ve kuruluştan kuruluşa değişir. Bilgi alınız.
 • Okul tatilleri boyunca, çocuğunuzu tatil merkezine, staja ya da çocuk yuvasına da kaydedebilirsiniz.

 

Çocuğunuzun okulundan, belediyenizden ya da Doğum ve Çocuk Merkezi’nden (ONE) bilgi alınız.

 • Bazı mutuelle’ler ekonomik olarak size yardımcı olabilir.

 

NOT: Bu haber http://www.belgique-infos.be sitesinden faydalanacak hazırlanmıştır.

HADİ HABERİ FACEBOOK'TA YORUMLA!
Etiketler
Daha Fazla Göster

Editör

Aktif Haber Belçika (www.aktif.be) Aktif Media öncülüğünde 2012 yılında, Türkçe ve Türk Kültürüne katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de kurulmuştur. Tecrübe yıllarının ardından bugün yayın kuruluşumuz, Belçika'nın yanı sıra Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımıza her yıl yayınlarını ulaştırarak, gündemi takip ediyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün