-
Yazarlarımız

BELÇİKADA YAŞAYAN DUL VE YETİMLER TÜRKİYEDEN AYLIK ALABİLİRMİ?

Sigortalı Kişilerin Vefatı Halinde Hak Sahiplerine Ödenen Maaş

Sigortalı kişilerin ölümü halinde hak sahibi eş ve çocuklara ölüm aylığı bağlanmaktadır. Aylık bağlanırken sigortalının öldüğü tarihte geçerli olan mevzuat esas alınmaktadır.
Ölüm aylığı sigortasından, sigortalı kişinin hak sahiplerine sağlanan haklar nelerdir ?
5510 sayılı Kanunun 32 inci maddesinde bu haklar sırasıyla aşağıdaki gibi sayılmıştır:

a) Ölüm aylığı bağlanması.

b) Ölüm toptan ödemesi yapılması.

c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

d) Cenaze ödeneği verilmesi.

Ölüm Aylığı Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığı bağlanma şartları;

4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c ( BAĞ-KUR ve SSK dışındakiler) sigortalıları için 1800 prim ödeme gün sayısı,- 4/a (SSK’lı)sigortalıları için ise her türlü borçlanma süreleri hariç 5 yıldan beri sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme gün sayısı aranacaktır. Bu ayrım ile 4/a sigortalılarının mevcut hakları korunmuştur. Kimlere verilir?

Dul eşe herhangi bir şart aranmadan,

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,
Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının her birine,

– Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın aylık bağlanır.

Ölüm Aylığı bağlanması için nereye ve hangi belgelerle başvurulmalıdır?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin, kişinin en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne, Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığına Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile başvurmaları gerekir.

Söz konusu belgeye;

Hak sahiplerinin nüfus müdürlüğünden alacakları sigortalının ölüm tarihini ve aile fertlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin,

18 yaşından büyük hak sahiplerinin ikişer adet vesikalık fotoğraflarının, eş, 18 yaşından büyük kız çocuklar ile ana ve babaların dolduracakları beyan ve taahhüt belgelerinin,

18 yaşından büyük erkek çocukların öğrenci olduklarını gösterir öğrenim belgelerinin ve vesayet veya kayyımlık ilamının eklenmesi gerekir.

 

Dul ve Yetim aylığı alanlar çalışabilirler mi?

Dul aylığı alan erkek ve kadınlar evli olmadıkları sürece vefat eden eşlerinden dolayı aylık almaya devam ederler. Bir işe girip çalışsalar, isteğe bağlı sigortalı olsalar, işyeri açıp Bağ-Kurlu olsalar bile bu sonuç değişmez. Bundan sonra bir evlilik gerçekleşir ise dul aylığınız kesilir. Evlilik herhangi bir nedenle sona ererse eski eşin dul aylığını dilendiği takdirde tekrar alınabilir. Hatta yeni eş 4/a (SSK)’ ya veya 4/b (BAĞ-KUR)’ ye tabi olsa ve kişiden önce vefat ederse hem yenisinden hem de eskisinden yani ikisinden birden dul aylığı alma hakkı olur. Gelecekte 4/a (SSK)’dan veya 4/b (BAĞ-KUR)’ den emeklilik gerçekleşse bile dul aylığında bir değişim olmaz, almaya devam edilebilir.

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI
TÜM DİYANET-SEN SOSYAL GUVENLİK DANIŞMANI

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI

ADEM KABLAMACI

                                                     03124336100

atlas_emeklilik06@hotmail.com

Misafir Kalemler

"Misafir Kalemler" alanı Aktif Haber Belçika'nın daimi yazarları dışında yer alan yazarlara tahsis edilmiştir. Bu bölümde çeşitli zamanlarda köşe yazılarını tam bağımsız şekilde kurumumuza ulaştıran tüm misafir kalemlerin köşe yazıları yer alır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu