-
Türkiye

Bozdağ’dan Üç Savcı İçin İzin!

Adalet Bakanı Bozdağ, HSYK’nın inceleme kararı verdiği cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Celal siyah hakkında inceleme amacıyla izin verdi.

HSYK’­nın 3. Da­ire­si sav­cı­lar­la bir­lik­te İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­nok hak­kın­da­ki id­di­ala­rın araş­tı­rıl­ma­sı amacıyla in­ce­le­me iz­ni ver­mişti. An­cak HSYK Baş­ka­nı ve Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, Baş­sav­cı Ve­ki­li Ok­tay Er­do­ğan ile İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Al­tı­nok hak­kın­da in­ce­le­me iz­ni­ne Onay ver­me­ye­ce­ği­ni açık­la­mıştı.

AKPden Ad­li Kol­lu­ğu Ki­lit­le­ye­cek Adı­m

Facebookta yorumla

Editör

Aktif Haber Belçika (www.aktif.be) Aktif Media öncülüğünde 2012 yılında, Türkçe ve Türk Kültürüne katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de kurulmuştur. Tecrübe yıllarının ardından bugün yayın kuruluşumuz, Belçika'nın yanı sıra Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımıza her ay yayınlarını ulaştırarak, gündemi takip ediyor.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu