-
Türkiye

Dar gelirli İhtiyarya bakım hizmeti

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ile bazı milletvekillerinin “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Binalmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Öneri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Örgüt ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Binalmasına Dair Kanun Tasarısı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve arkadaşlarının verdiği Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Binalmasına Dair Kanun Teklifi ile ortak maddeler içeriyor.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda Binalan değişiklikle, sosyal hizmet kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapacağı inceleme sonucunda hazırlayacağı raporda, çocuğun Derhal korunma altına alınmasını gerektiren bir durum olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varması halinde mülki idare amirinin onayı ile çocuk ailesine teslim edilecek.

Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı bulunan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine karşılık olarak ödeme Binalabileceği  gibi  koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilecek.

Koruyucu aile hizmeti kapsamında aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim, kurs, Okul, yemek ve taşıma servisi, harçlık ve benzeri gereksinimları esas alınarak  koruyucu ailelere, bu giderlerin tamamına karşılık toplu bir ödeme Binalmasına  veya her bir gider türü amacıyla ayrı ayrı Binalacak ödemelerin kapsamına, ödeme tutarlarına, Binalacak ödemelerin usul ve esası ile koruyucu ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına ve hizmetin işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu kapsamda verilecek ödemelerden hiçbir kesinti Binalmayacak.

Özel sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde 3’ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması amacıyla ayrılacak.

Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak uğrayan yararlanma süreleri dahil iki yıldan az olmamak üzere Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu  hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmelerinin usul ve esasları değiştirildi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri bu madde kapsamında istihdam edilecekler amacıyla ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilecek.

Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması halinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilecek.

Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuracak. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilecek.

Gelir değişikliğinde yardım kesilecek

Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı bulunan engelli bulunması halinde, hane arasında kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı bulunan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı bulunan engelli iki kişi sayılacak.

Bakıma  ihtiyacı  bulunan  engellilere  özel  bakım  merkezlerinde  sunulacak  bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı,  20 bin gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamayacak. Bakıma ihtiyacı bulunan engellinin evde  bakımına yardım amacıyla  ise  9 bin 500 gösterge  rakamı  ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım Binalacak.

Hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti halinde, Binalan ödemeler durdurulacak ve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek.

Haklarında korunma, bakım veya barınma tedbiri kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmiş bulunan çocukların, yüksek yararları gözetilmek kaydıyla, eğitimleri ile hayat veya beden bütünlüklerinin korunması açısından zorunlu bulunan hallerde, veli veya vasiye  ait yetkiler çocuğun bulunduğu yer sosyal hizmet kuruluşunun belirlenecek yetkilisi veya sorumlusu tarafından kullanılacak.

Binalan iş ve işlemler hakkında veli veya vasiye Derhal bilgi verilecek.

65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane arasında kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az bulunan Türk vatandaşlarına hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilecek.

Kaynak: AA

Editör

Aktif Haber Belçika (www.aktif.be) Aktif Media öncülüğünde 2012 yılında, Türkçe ve Türk Kültürüne katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de kurulmuştur. Tecrübe yıllarının ardından bugün yayın kuruluşumuz, Belçika'nın yanı sıra Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımıza her ay yayınlarını ulaştırarak, gündemi takip ediyor.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu