AvrupaManşet

İNSANİ BOYUT TOPLANTISI YİNE YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AGİT ’in düzenlediği iki günlük ek insani boyut toplantısı yine yoğun katılımla gerçekleştirildi.

57 katılımcı ülkesi ile güçlü bir hükümetlerarası bir kuruluş olan AGİT’in geleneksel olarak düzenlediği SHDM toplantıları her zaman olduğu gibi yine ses getirdi. Viyana`da düzenlenen toplantıda İfade Özgürlüğünün teşvik edilmesi – Haklar, sorumluluklar ve AGİT Taahhütleri konusu ele alındı. AGİT etkinliğine katılan Toplumsal Bütünlük için Avrupalı Müslümanlar İnisiyatifi (EMISCO), özellikle son dönemlerde sosyal medya aracılığı ile Müslümanlara edilen hakaretlere karşı alınması gereken tedbirler hakkında yoğun çalışmalarda bulundu.

 

AGİT’e bağlı olan ve merkezi Varşova’da bulunan İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi (ODIHR) özellikle temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi adına birçok çalışma yapmakta. Bu çalışmaların müzakere edildiği İnsani Boyut Uygulama Toplantıları (HDIM) her yıl Eylül sonlarında Varşova’da gerçekleşmektedir. Bu geleneksel toplantılar serisi dışında AGİT Ek Toplantılar düzenleme kararı alarak önemli gördüğü alanda artı katkı toplamayı önemsemektedir.

Toplumsal Bütünlük için Avrupalı Müslümanlar İnisiyatifi (EMISCO), merkezi Brüksel’de bulunan düşünce kuruluşu ThinkOut ve Avrupalı Müslümanların en önemli kuruluşlarından biri olan İGMG ile “İfade Özgürlüğüne saygı çerçevesinde siber nefret suçlarıyla nasıl mücadele edilmeli: İnternet’te Müslüman karşıtı nefreti karşılama sorunsalı” konulu bir yan etkinlik hazırladı. AGİT toplantısına da start veren bu etkinlikte EMISCO Genel Sekreteri Bashy Quraishy, Viyana Belediye Başkanını temsilen Eyalet Milletvekili ve Belediye Meclis üyesi Omar Al-Rawi ve AGİT Medya Özgürlüğü Özel Temsilcisi Dunja Mijatovic yer aldılar.

Hofburg Sarayında düzenlenen etkinlikte ThinkOut Başkan Yardımcısı Avukat Ayşe Elkılıç’la birlikte, ENAR temsilcisi Julie Pascoet, İGMG Temsilcisi Engin Karahan ve Avusturya İslam Topluluğu Sözcüsü Carla Amina Baghajati söz alarak konuyla ilgili endişelerini ifade ederek ele alınan konularının önemini vurguladı.

AA ve TRT Türk’e açıklamalarda bulunan EMISCO Belçika Temsilcisi Çiğdem Can ise şunları ifade etti: İfade Özgürlüğü Demokrasilerin temel taşları arasındadır. Ancak bu önemli değeri kayıtsız savunmanın doğru olmadığını düşünmekteyiz.

EMISCO Belçika Temsilcisi Çiğdem Can
EMISCO Belçika Temsilcisi Çiğdem Can

Özellikle nefret suçu işlemenin, belirli bir etnik veya inanç grubuna yönelik şiddete davet çıkarmanın herhangi bir özgürlük kapsamına giremeyeceğine inanıyoruz. Bugün özellikle İnternet ve Sosyal ağlar ‘da Müslüman karşıtı nefret suçları sorunsuzca yayılmış durumda ve cezai yaptırım görmemekte. Müslüman toplulukları incinebilir hale getiren, savunmasız bırakan bu gelişmelere karşı bir şeylerin yapılması gerektiğine inandığımız için partnerlerimizle birlikte bu etkinliği

hazırladık. Sanal ortamın yasal düzenlemelerin dışında bırakılarak hayatımıza bu şekilde tesir etmesi sürdürülebilir bir durum değildir.

Antisemitizm olaylarında gösterilen hassasiyetin İslamofobi konusunda da geçerli olması asgari talebimiz olmalıdır” dedi.

EMISCO, bu önemli organizasyon ile işbirliği içerisinde Avrupa düzeyinde, Müslüman STK’lar için nefret suçlarına karşı eğitim programları “İnsani Boyut Uygulama Toplantılarında” yan etkinlikler gibi birçok etkinlik düzenlenmiş, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, UNESCO ve Birleşmiş Milletler ’de düzenlenen bu etkinliklere AGİT yetkilileri misafir konuşmacılar olarak davet etmiş bir STK olarak öne çıkmıştır.

Ayrıca, EMISCO düzenli bir şekilde Varşova’daki İnsani Boyut Uygulama Toplantılarında yer alarak katkıda bulunmuştur. Son çalışma “İfade Özgürlüğünün Teşvik Edilmesi: Haklar, Sorumluluklar ve AGİT Taahhütleri” konulu AGİT Ek İnsani Boyut Toplantısı çerçevesinde gerçekleşmiş ve AGİT İfade Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic’in konuşmacı olarak katıldığı “İfade Özgürlüğüne saygı çerçevesinde siber nefret suçlarıyla nasıl mücadele edilmeli: İnternet’te Müslüman karşıtı nefreti karşılama sorunsalı” konulu bir yuvarlak masa toplantısı olmuştur.

İfade Özgürlüğü üzerine öğleden sonraki oturumda EMISCO ve Avrupa’daki diğer partnerleri aktif katılımla sivil toplumun endişelerini, İslamofobi söylemi konusundaki kaygılarını, ifade özgürlüğünün sosyal medya, ana akım medya, siyasi kuruluş, hatta akademisyenler tarafından Müslümanları kötü gösterecek şekilde nasıl sömürüldüğünü konuları görüşüldü.

İfade özgürlüğünün, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi ve insan haklarının teşviki ve korunması için gerekli bir koşul olduğunu konusunda Birleşmiş Milletler ve AGİT’in konumunu destekleyen EMISCO, temel hakların teşviki için gerekli olan ifade özgürlüğü hakkını zorlamak/reddetmek istemediğini, ancak pek çok Avrupa ülkesinde özellikle Viyana’nın batısında Müslüman toplumların bazı gazeteciler tarafından sürekli olarak nasıl taciz edildiğine, düşman gibi gösterildiğine tanıklık ettiğini belirtildi.

EMISCO’nun yuvarlak masa toplantısında Müslüman STK’lar Avrupa’daki 44 milyon Müslüman arasında konuşulan konuları tartıştı.

Yapılan bu yan etkinlikte ortaya çıkan bazı önemli sonuçları tavsiye olarak AGİT’in dikkatine sundu:

– AGİT’in Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi pek çok uluslararası kuruluş tarafından kabul edilen ve kullanılan “Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük” teriminin “İslamofobi” ile değiştirilmesi gerektiğini,

– AGİT’in herhangi bir ülkede, gazeteci toplumu ve sıradan insanların devlet yetkililerini, karar vericileri ve güçlü eliti eleştirmesi ile ana akım ve sosyal medya tarafından güçsüz etnik ve dini azınlıklara, özellikle Müslüman topluluklara karşı yapılan açık ve karşı propaganda arasında kesin bir ayrım yapmasını,

– AGİT’in, kendi haklarının korunmasını talep eden gazeteci toplumu arasında Müslüman toplulukların haklarını çiğnememeleri gerektiği konusunda farkındalık geliştirmesini,

– Birçok AGİT Katılımcı Ülkesinde Yahudileri ve LGBT toplumunu koruyan yasalar mevcuttur. EMISCO ve ortakları bu yasaları desteklemektedir. Fakat Müslüman toplulukların da aynı yasal çerçeve kapsamına alınması gerekmektedir,

– AGİT bu sabit İslamofobik söylemin Viyana’nın batısında pek çok toplumda karşılıklı entegrasyonu zehirlediğinin farkına varmalıdır. Bu eğilim ile mücadele edebilmek için Avrupa Konseyi 21 Eylül tarihini İslamofobi ile mücadele günü olarak tespit etmiştir. Bu tip önyargıların altını çizmek ve bu inisiyatifi güçlendirmek için AGİT Avrupa Konseyi’ne destek vermelidir diye ifade edildi.

HABERİ FACEBOOK'TA YORUMLA!

Etiketler
Daha Fazla Göster

Editör

Aktif.be Belçika'da elde ettiği kitle ile hatrı sayılır bir okur sayısına ulaşmış ve Belçika'da Türkçe yayıncılıkta lider konuma yükselmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün