-
Yazarlarımız

TANRI İLE ALLAH’IN SAVAŞI (Köşe Yazısı)

Sizce kazanan kim olur? Tanrı mı yoksa Allah mı? Ne kadar tuhaf değil mi? Aziz dostlarım!

Geçmiş dönemlerden itibaren insanların hep odak noktası yaratıcı olmuştur. Ehli kitap dışı konuşursak yaratıcılar dememiz gerekebilir. Yeryüzü yeniden şekilleniyor. Dünya yeni bir yapıya bürünüyor. Diller ve dinler ortaya çıkıyor. İlk insan olarak Hz. Adem kabul edilir. Ehli kitap inancına göre de Hz Adem yaratıcının elçisiydi. Onun nesli zamanla etnik gruplara ayrıldı ve yeni diller, kültürler ile inançlar elde ettiler. Özellikle Yunan mitolojisi dünya genelinde sıkça bilinen bir anlayıştır. Kuzeyin soğuk çocukları Vikingler de öyle… Bir yaratıcıyla yetinmemiş olsalar gerek ki denizlerin, göklerin, savaşların, aşkların ve daha nice durumun ayrı ayrı bir yaratıcıya sahip olduklarını düşünmüşlerdi. Hatta öyle bağlıydılar ki yaratıcılar arasında amansız süren kavgalara inanırlardı. Yaratıcıları da güler, eğlenir ve sinirlenirdi.Bunun gibi pek çok duyguyu yaşarlar insanlarla yer ve içerlerdi. Ehli kitap açısından bakılınca durum biraz daha farklı. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar tek bir yaratıcının olduğunu kabul ederler. Onlar için yeryüzünde ve dışında ki her şeyin tek sahibi vardır.Bir ikincisi asla…

Peki ya Ehli Kitapta yaratıcı kendisiyle kavga eder mi? Açıkçası ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bu soru karşısında yüz ifadenizi görmek isterdim. Eder arkadaşlar! Çünkü her ne kadar tek bir yaratıcıya inanıyor olsak da kendi yaratıcımızı kendisiyle (haşa) kavga ettiriyoruz. Bu yazımın sonunda dinler arası diyalog zemini oluşturmuşum algısı oluşturacak olan fırsatçılara meydan bırakmadan açıklamak isterim ki böyle bir mesaj vermek istemiyorum. Bilakis bu anlayışa karşı bir insanım. Sıkıldım artık şu pervasız konuşmalarınızdan. Biraz açık ve dürüst olun. Yahudiler ve Hristiyanlar ayrı ayrı itikat ve mezheplere sahiptirler. Fakat her ikisinin de ortak yönü kendi dinine inanan kişileri, sadece kendi yaratıcısına inanmadığı için kafir ilan edebiliyor. Müslümanlar için durum farklı. İtikat ve mezhepleri farklı olsa da aynı yaratıcıya inanıyorlar ve aynı kıbleye yönelip namaz kılıyorlar. Fakat bu yaratıcı kavgası ne yazık ki Müslümanlar da da var.

Laikçiler Allah’a, Şeriatçılar Tanrı’ya düşman oldu. Oysa ki aynı yaratıcıdan bahsettiklerinin farkında bile değiller. Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra İslamiyete yönelik saldırılar iki kutbu keskinleştirmiştir. Tabloda koyu şeriatçılar ve koyu laikçiler oluşmuştur. Belki de ezanın Türkçe okutulmasıyla Allah lafzı yerine Tanrı ibaresinin kullanılmış olması bunda etkili olan bir paydadır. Veya Holywood filmlerinin Türkçe’ye çevrilmesi esnasında papazların ”God” ibaresini ”Tanrı” olarak yansıtmaları, Tanrının Hristiyan camiasıyla bütünleşmesi anlamına gelmiştir. Şeriatçıların düşmanlığının altında bunun olduğuna bir ihtimal verebiliriz. Laikçilerin ise Mustafa Kemal’in ilke ve inkılaplarına bağlı kalmaları hasebiyle Türkçeyi muhafaza etme inancıyla Allah’a düşman olduklarını ifade etme şansımız var. Temel kavga sebebi nedir tam olarak bilinmez ama Allah Arapça kökenli bir kelimedir. Rab Farsça. Tanrı (Tengri) Türkçe. God ise İngilizce bir kelimedir. Hepsinin ortak noktası bir yaratıcıyı anlamlandırmasıdır. Yaratıcıya hitaben ne söylerseniz söyleyin. Maksadınız ona ulaşmak ve dua etmekse buna kimse karışmamalı. Allah kelimesi bize Kuranda Yaratıcının kendisine verdiği bir isimdir. Kullananları yadırgamak büyük bir edepsizlik ve ahlaksızlıktır. Tanrı kelimesini kullanmak da kişiyi kafir yapmaz. Bu yüzden Tanrı ile Allah’ın savaşını bitirin.

Abdurrahman Arıkan

Editör

Aktif Haber Belçika (www.aktif.be) Aktif Media öncülüğünde 2012 yılında, Türkçe ve Türk Kültürüne katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de kurulmuştur. Tecrübe yıllarının ardından bugün yayın kuruluşumuz, Belçika'nın yanı sıra Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımıza her ay yayınlarını ulaştırarak, gündemi takip ediyor.
Başa dön tuşu